Doç. Dr. HAKAN KANDEMİR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. HAKAN KANDEMİR

T: (0282) 250 2681

M hkandemir@nku.edu.tr

W hkandemir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Kimya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NEW SOUTH WALES (AVUSTRALYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FACULTY OF SCİENCE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SCHOOL OF CHEMİSTRY
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez: (2012)
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ / ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
2016-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ / ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
2012-2016
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Organik Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TANRIVERDİ EÇİK E., ÖZCAN E., KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., ÇOŞUT B., Light harvesting systems composed of carbazole based subphthalocyanine-BODIPY enhanced with intramolecular fluorescence resonance energy transfer (FRET), Dyes and Pigments, vol. 136, pp. 441-449, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., Black D., Kumar N., Synthesis of Imine and Amine-Linked Macrocycles Containing Tris-Indoles, Australian Journal of Chemistry, vol. 70, pp. 1196-1201, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. TÜMAY S. O., OKUTAN E., ŞENGÜL İ. F., ÖZCAN E., KANDEMİR H., DORUK T., ÇETİN M., ÇOŞUT B., Naked-eye fluorescent sensor for Cu(II) based on indole conjugate BODIPY dye, Polyhedron, vol. 117, pp. 161-171, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., Kumar N., Black D., Synthesis of a 7-(aminomethyl)indole and related bis-indole derivatives, ARKIVOC, pp. 288-298, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. GÖKSEL ŞAHİN M., ŞENGÜL İ. F., KANDEMİR H., DURMUŞ M., Novel Carbazole Containing Zinc Phthalocyanine Photosensitizers: Synthesis, Characterization and Photophysicochemical Properties, Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, pp. 1-11, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., Gardner C., Werry E. ., Barron M., Kassiou M. ., Kumar N., StC Black D., Synthesis of 7,7′-Linked-bis-indoles via 7-Tryptamines, HETEROCYCLES, vol. 93, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. ŞENGÜL İ. F., ASTARCI E., KANDEMİR H., Synthesis of Novel Pyrrolo[3,2-c]carbazole and Dipyrrolo[3,2-c:2′,3′-g]carbazole Derivatives, Synlett, vol. 27, pp. 1277-1281, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ŞENGÜL İ. F., OKUTAN E., KANDEMİR H., ASTARCI E., ÇOŞUT B., Carbazole substituted BODIPY dyes: Synthesis, photophysical properties and antitumor activity, Dyes and Pigments, vol. 123, pp. 32-38, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., Facile Synthesis of Some 3-(Benzimidazol-2-yl)- and 3,6-Di(Benzimidazol-2-yl)-9-ethyl-9H-carbazoles, Synthetic Communications, vol. 45, pp. 2583-2591, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. Mielczarek M., Thomas R. V. ., Ma C., KANDEMİR H., Yang X. ., Bhadbhade M. ., Black D. S., Griffith R. ., Lewis P. J. ., Kumar N., Synthesis and biological activity of novel mono-indole and mono-benzofuran inhibitors of bacterial transcription initiation complex formation, Bioorganic & Medicinal Chemistry, vol. 23, pp. 1763-1775, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. ŞENGÜL İ. F., Somphol K., KANDEMİR H., Kumar N., Black D. S., Some electrophilic reactivity studies of di-(2-indolyl)dibenzofurans and di-(2-indolyl)carbazoles, Tetrahedron, vol. 70, pp. 9601-9614, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. KANDEMİR H., Ma C., Kutty S. K. ., Black D. S., Griffith R. ., Lewis P. J., Kumar N., Synthesis and biological evaluation of 2,5-di(7-indolyl)-1,3,4-oxadiazoles, and 2- and 7-indolyl 2-(1,3,4-thiadiazolyl)ketones as antimicrobials, Bioorganic & Medicinal Chemistry, vol. 22, pp. 1672-1679, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. Marcin M., Devakaram R. V., Ma C., Yang X., KANDEMİR H., Purwono B. ., Black D. S., Griffith R., Lewis P. J., Kumar N., Synthesis and biological activity of novel bis-indole inhibitors of bacterial transcription initiation complex formation, Organic & Biomolecular Chemistry, vol. 12, pp. 2882, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. Ma C., Yang X., KANDEMİR H., Mielczarek M., Johnston E. B., Griffith R. ., Kumar N., Lewis P. J., Inhibitors of Bacterial Transcription Initiation Complex Formation, ACS Chemical Biology, vol. 8, pp. 1972-1980, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. KANDEMİR H., Wood K., Kumar N., Black D. S., Synthesis of 5-(7′-indolyl)oxazoles and 2,5-di-(7′-indolyl)oxazoles, Tetrahedron, vol. 69, pp. 2193-2198, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. Mitchell P. S., ŞENGÜL İ. F., KANDEMİR H., Nugent S. J., Chen R., Bowyer P. K., Kumar N., Black D. S., Bromination of 4,6-dimethoxyindoles, Tetrahedron, vol. 68, pp. 8163-8171, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
17. KANDEMİR H., Experimental and theoretical studies of carbazole-based Schiff base as a fluorescent Fe3+ probe, TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZCAN E., TANRIVERDİ E. E., KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., ÇOŞUT B., Light Harvesting Systems Composed of Carbazole Based Subpthhalocyanine-BODIPY Enhanced with Intramolecular Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET), 13th NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY CONFERENCE (22.10.2017-25.10.2017).
Özet bildiri
2. OKUTAN E., ŞENGÜL İ. F., KANDEMİR H., ASTARCI E., ÇOŞUT B., Carbazole substituted BODIPY dyes: Synthesis, photophysical properties and antitumor activity, Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ASSOC II (21.03.2016-24.03.2016).
Poster
3. KANDEMİR H., Black D., Kumar N., Synthesis of Novel Indole Linked Oxazoles, 17. JCF-FRÜHJAHRSSYMOSIUM (25.03.2015-28.03.2015).
Poster
4. Mielczarek M., KANDEMİR H., Kumar N., Black D. S., Synthesis of New Heterocyclic Structures Based on Indoles, Oxadiazoles and Thiadiazoles, ICOS-20 20th International Conference on Organic Synthesis (29.06.2014-04.07.2014).
Poster
5. Mielczarek M., Devakaram R., KANDEMİR H., Ma C., Black D. S., Griffith R. ., Lewis P., Kumar N., Novel bis-indoles and tetra-indoles as bacterial RNA polymerase - transcription initiation σ factor interaction inhibitors, ANNUM II ASIAN NETWORK FOR NATURAL AND UNNATURAL MATERIALS II (03.10.2012-05.10.2012).
Poster
6. Mielczarek M., Vandana R. ., KANDEMİR H., Black D. S., Griffith R., Yang X., Ma C., Lewis P., Kumar N., Novel bis-indoles as antimicrobial agents for disrupting protein-protein interactions, RACI NSW Organic Chemistry Group One Day Symposium (30.11.2011-30.11.2011).
Poster
7. Mielczarek M., Vandana R., KANDEMİR H., Black D. S., Griffith R., Yang X., Ma C., Lewis P., Kumar N., Novel Bis-indoles as antimicrobial agents for disrupting protein-protein interactions, Medicinal Chemistry Drug Discovery Symposium (16.11.2011-16.11.2011).
Poster
8. KANDEMİR H., Black D. S., Kumar N., SYNTHESIS OF NOVEL BIS-INDOLES, 23rd international Congress of Heterocyclic Chemistry (31.07.2011-04.08.2011).
Poster Erişim Linki
9. KANDEMİR H., Kumar N., Black D. S., Synthesis of novel bi-indoles, RACI NSW organic chemistry Group (01.12.2010-01.12.2010).
Poster
10. KANDEMİR H., Kumar N., Black D. S., SYNTHESIS OF NOVEL BI-INDOLES, RACI Natural Product Group (01.10.2010-01.10.2010).
Poster
11. KANDEMİR H., Kumar N., Black D. S., SYNTHESIS OF NOVEL BI-INDOLYL SYSTEMS, RACI NSW Natural Product Group (02.10.2009-02.10.2009).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., CONSTRUCTION OF NOVEL PYRROLO CARBAZOLES VIA HEMETSBERGER REACTION, 28. Ulusal Kimya Kongresi (15.08.2016-21.08.2016).
Sözlü Bildiri
2. ŞENGÜL İ. F., KANDEMİR H., PREPARATION OF NOVEL HETEROCYCLES BASED ON INDOLES, 28. Ulusal Kimya Kongresi (15.08.2016-21.08.2016).
Sözlü Bildiri
3. KANDEMİR H., ŞENGÜL İ. F., ASTARCI E., DİPİROL [3,2-c:2′,3′-g] KARBAZOL-2,10-DİKARBOKSİLAT SENTEZİ, 27. Ulusal Kimya Kongresi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster Erişim Linki
4. ŞENGÜL İ. F., KANDEMİR H., ASTARCI E., PİROL[3,2-c]KARBAZOL İSKELETİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ, 27. Ulusal Kimya Kongresi (23.08.2015-28.08.2015).
Poster Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Chemistry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
2. Turkish Journal of Chemistry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Karbazol köprülü bis-benzimidazol sentezi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 19.06.2015-22.03.2016.
2. BENZİMİDAZOLE İLE BAĞLANMIŞ PİROL KARBAZOL YAPISININ DİPİROL [3,2-C:2′,3′-G] KARBAZOL-2,10-DİKARBOKSİLAT’TAN SENTEZLENMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2014-28.02.2016.